791239832       Gliwice: alicja@poznawczo.pl       Katowice: beata@poznawczo.pl

Alicja Baranek

Właścicielka ośrodka w Gliwicach, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany coach ACC

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiowałam także na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. Po studiach założyłam firmę szkoleniową i przez 5 lat prowadziłam warsztaty z technik szybkiej nauki oraz kreatywności, współpracując z takimi firmami jak ING Bank Śląski czy Arcelor Mittal Poland. Jednocześnie podjęłam własną edukację coachingową, m.in w Acedemy fo Executive Coaching w Londynie, którą zakończyłam uzyskaniem akredytacji największej na świecie organizacji coachingowej –  International Coach Federation na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Aby móc w pełni wykorzystywać w pracy swoje wykształcenie ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej “Ter-Cognitiva” w Krakowie – nurcie o największej, udowodnionej empirycznie skuteczności. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Posiadam certyfikat (numer 463) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej firmowanego przez European Association for Cognitive Behavioural Therapies.

Jako coach specjalizuję się w life coachingu oraz coachingu kariery, skierowanym szczególnie dla osób pragnących zmienić swoje życie zawodowe. Moja praca często polega na wydobyciu i wykorzystaniu mocnych stron każdej osoby w wydobycia całego jej potencjału.

Jako terapeuta specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, szczególnie osób z problemem chwiejności emocjonalnej (Borderline Prsonality Disorder), pracy z zachowaniami samobójczymi, samookaleczeniami u nastolatków i dorosłych. Korzystam z superwizji certyfikowanych superwizorów – psychologów i psychiatrów.

Mam męża Rafała i dwie córki: Helenę i Martę. Uwielbiam taniec i śpiew w niemal każdym wydaniu. Interesuję się polityką i prawami człowieka. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etyki Coacha.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 791 239 832

Beata Cugowska

Właścicielka ośrodka w Katowicach, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w zakresie m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, sytuacji kryzysowych.

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Terapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie (akredytowaną przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Obecnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii klinicznej na uniwersytecie SWPS. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Korzystam ze stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych terapeutów. Najważniejsze pozostaje dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby i sytuacji oraz dbałość o najwyższy standard świadczonej przeze mnie pomocy. Zapraszam do kontaktu!

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 519 873 977

Renata Polończyk-Baciąga

Psycholog, terapeutka rodzin i par

Pracuję z osobami dorosłymi, które chciałyby w procesie psychoterapii dokonać zmiany w swoim życiu lub przepracować przeżyte traumy. Prowadzę psychoterapię indywidualną, dla par oraz rodzinną. Bliskie jest mi myślenie, że zmiana zachodząca w jednej osobie ma wpływ na cały otaczający ją system, dlatego jeśli zachodzi taka konieczność pracuję z całymi rodzinami.
Skończyłam m.in. studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej, całościowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, jestem certyfikowanym specjalistą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej, rodzinnej oraz interwencji kryzysowej. W pracy z pacjentami łączę różne podejścia w nurcie systemowym i psychodynamicznym.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 730 114 864

Katarzyna Marek

Psycholog, terapeutka dziecięca

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskałam uprawnienia mediatora na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie kończę studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęłam również czteroletnią Szkołę Terapii Systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, mającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam także szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, a także pracy z rodziną.

Prowadzę terapię dzieci i nastolatków m.in. z zaburzeniami rozwojowymi, z autyzmem i zespołem Aspergera, nadpobudliwością psycholoruchową, zaburzeniami zachowania i emocji. Zajmuję się także terapią zaburzeń lękowych dzieci, w tym mutyzmu wybiórczego.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (obecnie Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych), Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny, szkole podstawowej. Obecnie pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Szkołach Specjalnych.

Prowadząc terapię szczególny nacisk kładę na precyzyjną diagnozę oraz indywidualnie dostosowane metody pracy.
Zapraszam do kontaktu pod nr tel. 530 828 827.

Paulina Klukowska

Psycholog, terapeutka i Praktyk Uważności (mindfulness & compassion)

Jestem psychologiem, prowadzę konsultacje indywidualne, pracuję w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej będąc w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem członkiem PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association For Behavioural And Cognitive Therapies. W pracy wykorzystuję metody oparte na uważności (Mindfulness & Compassion).

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami nastroju i lękowymi, chcącym lepiej radzić sobie ze stresem i w kryzysie.

Prowadzę Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO, Otwartą Praktykę Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego – Sens w Katowicach oraz konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu. Jestem autorką projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na ppiro.pl

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 735 461 542

Marta Staszkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Następnie odbyłam szereg szkoleń i kursów podyplomowych, z których najważniejsze to:

  • 4,5- letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo- behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej (Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Kokoszki). Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • Psychologia transportu z elementami diagnostyki psychologicznej (Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
  • Kurs kwalifikacyjny- przygotowanie pedagogiczne (Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Metis w Katowicach)
  • Racjonalna Terapia Zachowania I (Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej)

Główny obszar mojego zainteresowania to praca terapeutyczna z osobami dorosłymi.W 2011 roku rozpoczęłam pracę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego (Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach), gdzie wcześniej odbywałam paromiesięczny staż. W placówce tej współprowadziłam terapię grupową osób chorych na schizofrenię oraz pacjentów w wieku podeszłym. W ramach Poradni zajmowałam się psychoterapią indywidualną i diagnostyką psychologiczną.Pracuję także jako psycholog transportu w Ośrodku Medycyny Pracy Hipokrates sp. z o.o. w Gliwicach. Główny obszar działalności w tej Placówce to diagnostyka psychologiczna, badania profilaktyczne pracowników. Doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w placówkach edukacyjnych (Zespół Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 9 w Gliwicach) zajmując się między innymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka,  wsparciem indywidualnym, prowadząc warsztaty dla dzieci i rodziców oraz porady wychowawcze.Od 2015 roku mam przyjemność współpracować z Uniwersytetem SWPS w Katowicach, gdzie mogę dzielić się swoją wiedzą, prowadząc zajęcia ze studentami psychologii.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym stanów lękowych (m.in. fobie, fobia społeczna, ataki paniki, PTSD), przejawiających zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napady objadania) oraz trudności  relacjach z innymi. Pomagam także osobom chcącym wypracować lepsze sposoby radzenia sobie ze stresem oraz zamartwianiem się.

Jestem współautorką badań naukowych dotyczących związku zniekształceń poznawczych i psychologicznych wymiarów urojeń i halucynacji u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. Artykuł został opublikowany w Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (2016).

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 695 215 511

Nikodem Ryś

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją psychologii zdrowia i jakości życia oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyłem również kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie pracuję w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

Zawodowo zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych i problemów z nastrojem. Pomagam również w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami, czy poprawy relacji z innymi ludźmi. Ponadto specjalizuję się także w pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

W swojej pracy stawiam na stałą współpracę z klientem w oparciu o jasno sformułowane cele. Bazuję na metodach, których skuteczność została potwierdzona naukowo.

Osobiście interesuję się wykorzystaniem technik uważności w celu poprawy jakosci życia moich klientów oraz Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) – metodą komunikacji bazującą na szczerym wyrażaniu informacji o uczuciach i potrzebach w celu wyeliminowania jakiejkolwiek przemocy w dialogu.

Zapraszam do kontaktu pod numerem: 517917699

Aleksandra Kaczmarczyk

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim o specjalizacji: psychologia kliniczna dorosłego człowieka, psychologia zdrowia i jakości życia. Od 2017 r. szkolę się z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, która zakończy się certyfikacją Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuję również jako członek składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w PZON w Rybniku. Praktykę zawodową zdobywałam m.in w Katowickim Instytucie Psychoterapii oraz dziennym oddziale psychiatrycznym CZP “Feniks” w Gliwicach. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pyskowicach.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji oraz regularnie aktualizuję swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i konferencjach. Do moich zainteresowań zawodowych należą: zaburzenia lękowe, praca z niską samooceną, zaburzenia afektywne.

Przyjmuję pacjentów w gabinecie Poznawczo.pl w Gliwicach.
Zapraszam do kontaktu pod numerem: 607 986 678.

Katarzyna Ziółek-Jura

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej i Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyłam kursy m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych czy Prowadzenia Grup Wsparcia. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, ale także zaburzeniami zachowania czy emocji. Byłam zatrudniona również w liceum i szkole podstawowej jako psycholog szkolny, gdzie stykałam się różnorakimi problemami dzieci i młodzieży.

Aktualnie pracuję w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także współpracuję ze szkołami średnimi i Uniwersytetem Trzeciego Wieku poprzez prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.
W swojej pracy skupiam się na budowaniu bezpiecznej relacji pełnej akceptacji i podążaniu za klientem. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 793 006 247

trafiłam do Pani Alicji z wieloma problemami. Jednym z nich była bezsenność. Psychiatra przepisał mi leki nasenne, ale chciałam się pozbyć ich jak najszybciej. Pani Alicja zasugerowała protokół behawioralny, który miał pomóc uporać się z problemami z zasypianiem i bezsennością. Po konsultacji z psychiatrą początkowo zmniejszyłam dawkę leków, a potem odstawiłam je całkowicie, a w trakcie zaczęłyśmy pracować nad zasypianiem, nad higieną snu. Zajęło nam to około dwóch miesięcy. Początki były trudne, ale aktualnie śpię bez problemów, zasypiam prawie natychmiast, rano budzę się wypoczęta. Od zawsze miałam delikatny sen, wybudzałam się wielokrotnie w nocy i nie umiałam potem zasnąć. Wszystkie te problemy zniknęły, potrafię zasnąć w hałasie, choć kiedyś było to niemożliwe. Jestem zachwycona tym, że nie muszę łykać leków na sen, że zasypiam, śpię całą noc i rano jest wyspana. Wystarczy trzymać się określonych, ale bardzo prostych zasad, na początku jest to trochę trudne, ale z czasem staje się odruchem i widać same pozytywne efekty. Polecam każdemu pomoc Pani Alicji w problemach z zasypianiem i nie tylko.

Maria

2017-05-31

Polecam! Bardzo dziękuję Pani Alicji za pomoc, zdiagnozowała u mnie ortoreksję oraz bordelain. Mam też problemy z panowaniem nad emocjami- ale teraz wszystko się poprawia i jestem na dobrej drodze do “normalności” ;). Z ortoreksją poradziłyśmy sobie szybko. Jej pomoc była niezawodna i mogę powiedzieć, że jestem teraz szczęśliwszą osobą.

emila.buko

2017-05-29

Pani Alicja to znakomity psycholog, dzięki jej wiedzy i profesjonalnemu podejściu udało mi się przezwyciężyć agorafobię i nerwicę, z którą walczyłam przez lata. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mój stan może powrócić ale teraz dzięki spotkaniom udało mi się zrozumieć wiele rzeczy, z których nie zdawałam sobie sprawy. Teraz jestem spokojniejsza ale przede wszystkim silniejsza jako kobieta, wcześniej byłam tylko chorym człowiekiem, którego całym światem była choroba zabierająca całą radość życia. Dziękuję Pani za pomoc i pozdrawiam.

Maryla

2015-02-04