Terapia i profilaktyka nawrotów w ujęciu MBCT

SKUTECZNOŚĆ I CELE TERAPEUTYCZNE MBCT

Program MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) został stworzony przez prof. Z.V. Segala, prof. M.G. Williamsa, dr J.D. Teasdala w oparciu o MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i zatwierdzony przez Brytyjski Narodowy Instytut Badań Klinicznych (Natonal Institute for Clinical Excellence – NICE) jako oparta na dowodach, skuteczna metoda zapobiegania nawrotom depresji. Współczesne badania potwierdzają zasadność jej wykorzystania w kontekście problemów m.in. z obniżonym nastrojem i lękiem, w sytuacji występowania nieadekwatnych wzorców zachowań, niekorzystnych schematów myślowych oraz doświadczania skutków długotrwałego stresu. Program pomaga uczestnikom:

 • Rozwijać praktykę uważności i zwiększyć świadomość własnego funkcjonowania
 • Pogłębić rozumienie procesów psychicznych, stanów emocjonalnych i reakcji organizmu
 • Nabyć umiejętności rozpoznawania, rozumienia i reagowania na wczesne symptomy nawrotu zaburzeń nastroju
 • Dostrzec i przerwać dezadaptacyjne schematy myślowe i wzorce zachowań
 • Nauczyć się nowych, adekwatnych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach

FORMUŁA TRENINGU

8 spotkań po 2,5 godziny, dzień uważności – 1 całodniowe spotkanie z praktyką, konsultacja induwidualna dla każdego uczestnika w razie potrzeby omówienia praktyki własnej, wymiana doświadczeń w grupie, samodzielne ćwiczenia w domu na podstawie skryptów, nagrań i instrukcji osób prowadzących oraz praca własna czyli praktyka nieformalna w codziennym życiu.

KAŻDE SPOTKANIE OBEJMUJE

 

 • elementy terapii poznawczej
 • psychoedukację
 • praktykę uważności ( mindfulness )
 • wymianę doświadczeń grupy i omówienie pracy własnej między sesjami

UCZESTNICY

 • Zajęcia kierowane są do osób doświadczających przewlekle obniżonego nastroju, chcących nauczyć się lepiej radzić w sytuacjach kryzysowych, poszukujących narzędzi do pracy własnej w radzeniu sobie z obciążającymi psychicznie sytuacjami i zorientowanych na przeciwdziałanie nawrotom powtarzających się epizodów depresji.
 • Przeciwwskazaniem do uczestnictwa w grupie jest m.in. występowanie czynnych tendencji samobójczych oraz aktualne nadużywanie substancji psychoaktywnych.

 

MIEJSCE I TERMINY TRENINGU:

Centrum Poznawczo.pl – ul. Sienkiewicza 33/5 (2 piętro), Katowice

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 18:00 do 20:30. Początek treningu: 25 lutego 2019 r.

 1. 25 LUTY 2019
 2. 4 MARZEC 2019
 3. 11 MARZEC 2019
 4. 18 MARZEC 2019
 5. 25 MARZEC 2019
 6. 1 KWIECIEŃ 2019
 7. 8 KWIECIEŃ 2019
 8. 15 KWIECIEŃ 2019

DZIEŃ UWAŻNOŚCI: sobota 6 KWIETNIA 2019 godz. 10.00 – 17.00

Weź ze sobą wygodny strój, wodę i otwartość na bieżące doświadczenie.

KOSZT I ZAPISY

CENA: 900 zł (w tym 200zł zaliczka). Jest możliwość płatności w 2 ratach. 1 rata – płatność do 18/02/2019, 2 rata – płatność do 25/03/2019

DANE DO PRZELEWU:

Nr konta: 43 1160 2202 0000 0002 6842 2892

Gabinet psychoterapii Beata Cugowska

Tytułem: MBCT Katowice

Swoje pytania i zgłoszenia zapisu do grupy proszę kierować do prowadzących trening:

PROWADZĄCE

Paulina Klukowska

Paulina Klukowskapsycholog, instruktor terapii zajęciowej, praktyk uważności ( Mindfulness & Comapssion) i autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego), wykorzystuje metody oparte na uważności. Członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Ukończyła m.in. I stopień (12-tygodniowy) I II stopień (10-tygodniowy) The Mindfull Self-Compassion Living Program w Counselling & Therapy Centre w Sydney w Australii, Life with Full Attention Course oparty o 8-tygodniowy program LIFE WITH FULL ATTENTION – Maitreyabandhu w Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowy trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching oraz 12-tygodniowy kurs „Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion)” i 4-tygodniowy kurs „Mindfulness – techniki motywacji i radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, a także staż i koterapię w prowadzeniu praktyki uważności (mindfulness & compassion) dla pacjentów IV Oddziału Psychiatrycznego Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy (mentoring: Bartosz M. Wrona – psychiatra, psychoterapeuta, autor książek, pełni obowiązki ordynatora Oddziału Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, prowadzi praktykę prywatną, terapię indywidualną, par, grup, warsztaty, treningi oraz kursy medytacyjne.)

OBSZARY PRACY ZAWODOWEJ: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO; Szkolenia i treningi kompetencji psychologicznych dla studentów GoWork.pl; Otwarta Praktyka Uważności w Ośrodku Rozwoju Osobistego SENS w Katowicach; Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu; Psychoterapia indywidualna oraz grupowa terapia i profilaktyka nawrotów w ujęciu MBCT – w Poznawczo.pl w Gliwicach i Katowicach

Paulina Klukowska tel. 735 461 542 / email: [email protected]

Beata Cugowska

Beata Cugowska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka wydziału psychologicznego na Uniwersytecie Śląskim, obecnie kończy 4-letnią Szkołę Terapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie (akredytowaną przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe w ośrodku psychoterapii Poznawczo.pl, wykorzystując metody pracy o naukowo potwierdzonej skuteczności, przede wszystkim podejście poznawczo-behawioralne oraz oparte na uważności. Jako terapeuta specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nastroju, lękowymi, osobowości, pracy z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz w pomocy w sytuacjach kryzysowych, pracy nad rozwojem osobistym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu, Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie.

Mindfulness – praktykę formalną i nieformalną wykorzystuje na co dzień oraz korzysta z technik opartych na uważności w pracy terapeutycznej; ukończyła MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – 8-tygodniowegy Trening Redukcji Stresu Opartey na Uważności w Kwantum – Training Mindfulness Coaching

Beata Cugowska tel. 519 873 977 / email: [email protected]

PROWADZENIE, ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

 • Poznawczo.pl
 • PPiRO.pl

 

PAMIĘTAJ: Grupa nie zastąpi konsultacji z lekarzem lub psychologiem ani psychoterapii.

UWAGA: UWAGA: Zgodnie z zaleceniem autorów treningu MBCT (Z. Segal, M. Williams i J. Teasdale ), program mogą prowadzić osoby z wykształceniem w dziedzinie zdrowia psychicznego z odpowiednim treningiem w terapii poznawczej i prowadzeniu grup, mający bezpośrednie, bieżące doświadczenie w praktykowaniu uważności (w tym certyfikowani trenerzy MBCT).

Pełna lista standardowych minimalnych wymagań dotyczących prowadzenia MBCT u osób z zaburzeniami nastroju dostępna jest w książce „Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Profilaktyka nawrotów.” – Zindel V. Segal,J. Mark G. Williams,John D. Teasdale; WUJ, 2017

Jeśli chcesz o coś zapytać