Alicja Baranek

Właścicielka ośrodka w Gliwicach, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, akredytowany coach ACC

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiowałam także na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. Po studiach założyłam firmę szkoleniową i przez 5 lat prowadziłam warsztaty z technik szybkiej nauki oraz kreatywności, współpracując z takimi firmami jak ING Bank Śląski czy Arcelor Mittal Poland. Jednocześnie podjęłam własną edukację coachingową, m.in w Acedemy fo Executive Coaching w Londynie, którą zakończyłam uzyskaniem akredytacji największej na świecie organizacji coachingowej –  International Coach Federation na poziomie ACC (Associate Certified Coach).

Aby móc w pełni wykorzystywać w pracy swoje wykształcenie w 2016 r. ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej “Ter-Cognitiva” w Krakowie – nurcie o największej, udowodnionej empirycznie skuteczności. W roku 2019 jako jedna z pierwszych osób w Polsce ukończyłam roczne szkolenie w Dialektycznej Terapii Behawioralnej, prowadzone przez Behavioral-Tech z USA. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in w Centrum Psychiatrii w Katowicach. Posiadam certyfikat (numer 463) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej firmowanego przez European Association for Cognitive Behavioural Therapies.

Jako coach specjalizuję się w life coachingu oraz coachingu kariery, skierowanym szczególnie dla osób pragnących zmienić swoje życie zawodowe. Moja praca często polega na wydobyciu i wykorzystaniu mocnych stron każdej osoby w wydobycia całego jej potencjału.

Jako terapeuta specjalizuję się w terapiach behawioralnych tzw. 3 fali cbt. Prowadzę terapię osób z zaburzeniami osobowości,  w tym osób z tendencjami samobójczymi i samookaleczeniam. Od 2017 r. prowadzę nieprzerwanie grupowe treningi umiejętności DBT dla osób z zaburzeniem osobowości Borderline. Pracuję społecznie w Polskim Towarzystwie Dialektycznej Terapii Behawioralnej, w której pełnię funkcję Skarbnika, koordynuję zespoły konsultacyjno- samokształceniowe dla terapeutów w DBT i RO DBT. Jestem także liderką programu Family Connections – darmowego wsparcia dla rodzin osób z Borderline. Prowadzę warsztaty i szkolenia dokształcające dla terapeutów. Korzystam z regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów – psychologów i psychiatrów.

Mam męża Rafała, dwie córki i psa. Uwielbiam taniec i śpiew w niemal każdym wydaniu. Interesuję się polityką i prawami człowieka. W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etyki Coacha.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 791 239 832

Katarzyna Marek

Psycholog, terapeutka dziecięca

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskałam uprawnienia mediatora na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie kończę studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rozpoczęłam również czteroletnią Szkołę Terapii Systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, mającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam także szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, a także pracy z rodziną.

Prowadzę terapię dzieci i nastolatków m.in. z zaburzeniami rozwojowymi, z autyzmem i zespołem Aspergera, nadpobudliwością psycholoruchową, zaburzeniami zachowania i emocji. Zajmuję się także terapią zaburzeń lękowych dzieci, w tym mutyzmu wybiórczego.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (obecnie Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych), Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny, szkole podstawowej. Obecnie pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Szkołach Specjalnych.

Prowadząc terapię szczególny nacisk kładę na precyzyjną diagnozę oraz indywidualnie dostosowane metody pracy.
Zapraszam do kontaktu pod nr tel. 530 828 827.

Marta Staszkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Następnie odbyłam szereg szkoleń i kursów podyplomowych, z których najważniejsze to:

  • 4,5- letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo- behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej (Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Kokoszki). Szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • Psychologia transportu z elementami diagnostyki psychologicznej (Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
  • Kurs kwalifikacyjny- przygotowanie pedagogiczne (Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Metis w Katowicach)
  • Racjonalna Terapia Zachowania I (Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej)

Główny obszar mojego zainteresowania to praca terapeutyczna z osobami dorosłymi.W 2011 roku rozpoczęłam pracę na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego (Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach), gdzie wcześniej odbywałam paromiesięczny staż. W placówce tej współprowadziłam terapię grupową osób chorych na schizofrenię oraz pacjentów w wieku podeszłym. W ramach Poradni zajmowałam się psychoterapią indywidualną i diagnostyką psychologiczną.Pracuję także jako psycholog transportu w Ośrodku Medycyny Pracy Hipokrates sp. z o.o. w Gliwicach. Główny obszar działalności w tej Placówce to diagnostyka psychologiczna, badania profilaktyczne pracowników. Doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w placówkach edukacyjnych (Zespół Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu, Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 9 w Gliwicach) zajmując się między innymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka,  wsparciem indywidualnym, prowadząc warsztaty dla dzieci i rodziców oraz porady wychowawcze.Od 2015 roku mam przyjemność współpracować z Uniwersytetem SWPS w Katowicach, gdzie mogę dzielić się swoją wiedzą, prowadząc zajęcia ze studentami psychologii.

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym stanów lękowych (m.in. fobie, fobia społeczna, ataki paniki, PTSD), przejawiających zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napady objadania) oraz trudności  relacjach z innymi. Pomagam także osobom chcącym wypracować lepsze sposoby radzenia sobie ze stresem oraz zamartwianiem się.

Jestem współautorką badań naukowych dotyczących związku zniekształceń poznawczych i psychologicznych wymiarów urojeń i halucynacji u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. Artykuł został opublikowany w Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (2016).

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 695 215 511

Nikodem Ryś

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją psychologii zdrowia i jakości życia oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyłem również kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie pracuję w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

Zawodowo zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży w zakresie zaburzeń lękowych i problemów z nastrojem. Pomagam również w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami, czy poprawy relacji z innymi ludźmi. Ponadto specjalizuję się także w pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

W swojej pracy stawiam na stałą współpracę z klientem w oparciu o jasno sformułowane cele. Bazuję na metodach, których skuteczność została potwierdzona naukowo.

Osobiście interesuję się wykorzystaniem technik uważności w celu poprawy jakosci życia moich klientów oraz Porozumieniem Bez Przemocy (NVC) – metodą komunikacji bazującą na szczerym wyrażaniu informacji o uczuciach i potrzebach w celu wyeliminowania jakiejkolwiek przemocy w dialogu.

Zapraszam do kontaktu pod numerem: 517917699

Aleksandra Kaczmarczyk

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie czteroletniego szkolenia. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim o specjalizacji: psychologia kliniczna dorosłego człowieka, psychologia zdrowia i jakości życia. Od 2017 r. szkolę się z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, która zakończy się certyfikacją Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuję również jako członek składu orzekającego o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w PZON w Rybniku. Praktykę zawodową zdobywałam m.in w Katowickim Instytucie Psychoterapii oraz dziennym oddziale psychiatrycznym CZP „Feniks” w Gliwicach. Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pyskowicach.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji oraz regularnie aktualizuję swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i konferencjach. Do moich zainteresowań zawodowych należą: zaburzenia lękowe, praca z niską samooceną, zaburzenia afektywne.

Przyjmuję pacjentów w gabinecie Poznawczo.pl w Gliwicach.
Zapraszam do kontaktu pod numerem: 607 986 678.

Katarzyna Ziółek-Jura

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS, należę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej i Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowałam ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyłam kursy m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych czy Prowadzenia Grup Wsparcia. Stale poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi, ale także zaburzeniami zachowania czy emocji. Byłam zatrudniona również w liceum i szkole podstawowej jako psycholog szkolny, gdzie stykałam się różnorakimi problemami dzieci i młodzieży.

Aktualnie pracuję w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, gdzie prowadzę zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także współpracuję ze szkołami średnimi i Uniwersytetem Trzeciego Wieku poprzez prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.
W swojej pracy skupiam się na budowaniu bezpiecznej relacji pełnej akceptacji i podążaniu za klientem. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 793 006 247

Dorota Rzendkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Kurs realizuję w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w swojej pracy
magisterskiej badałam wpływ programu Mindfulness Based Stress Reduction na wybrane obszary funkcjonowania.
Doświadczenie zdobywałam odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Szpitala im. dr. Józefa Babińkiego. Pracowałam również w poradni i na oddziale dziennym dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, gdzie
zajmowałam się terapią i diagnozą osób z autyzmem i zepołem Aspergera oraz prowadzeniem konsultacji rodzinnych.
W swojej pracy pomagam między innymi osobom z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju, staram się również wykorzystywać techniki związane z nurtem trzeciej fali w psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Pracuję z dorosłymi i młodzieżą, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu: 515 095 636

Tatiana Sikora

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W zakresie psychoterapii szkoliłam się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz w Śląskiej Szkole Psychoterapii, gdzie ukończyłam całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, które zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Ośrodkach Terapeutycznych oraz na Oddziale Leczenia Depresji i Nerwic.
Prowadzę terapię zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz zaburzeń osobowości.  Pomagam także w przepracowaniu traum, zarówno niedawnych, jak i przeżytych w odległej przeszłości. Pracuję w podejściu psychodynamicznym oraz poznawczym.

Zapraszam do kontaktu: 503 970 982

 

Ewa Dufek

Jestem Life Coachem pracującym w oparciu o kodeks Etyczny i standardy ICF ( International Coach Federation ) i Trenerem.

Wybrałam ten zawód ponieważ uwielbiam skutecznie pomagać, inspirować, motywować i wzmacniać innych w realizowaniu celów. Jestem absolwentką  Akredytowanej Szkoły Coachingu  Coaching & Training House w Katowicach. Uczestniczyłam też w szkoleniach stacjonarnych rozwoju osobistego, asertywności, marketingu sieciowego i marketingu w biznesie tradycyjnym oraz w szkoleniu ” Poziomy Wartości w praktyce” zakończonym certyfikatem przez MS TEAM. Prywatnie spełniam się jako mama dwójki dzieci. Najważniejszymi wartościami jakimi staram się na co dzień kierować są ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO, MIŁOŚĆ, RODZINA, SZACUNEK, ROZWÓJ. Inspirują mnie książki, które są dla mnie nieocenionym źródłem wiedzy, a praktyka różnego rodzaju dyscyplin sportu pozwala mi zachować równowagę w życiu.

Jeśli chcesz odnaleźć swoją motywację, potrzebujesz zwiększyć pewność siebie, odkryć swoje wartości, życiowe priorytety, pragniesz wyznaczać kolejne cele, zwiększyć swoje kompetencje managerskie, odkrywać swoje talenty, mocne strony i uwolnić swój potencjał, jeśli masz dylemat którą drogę życiową wybrać albo nie wiesz od czego zacząć zadzwoń lub napisz i umów się ze mną na sesję coachingową.

Poza sesjami indywidualnymi prowadzę także warsztaty z rozwoju osobistego jak również konsultacje marketingowe – więcej informacji na stronie www.mind-revolution.pl

Zapraszam do kontaktu pod numerem: 512-198-501

trafiłam do Pani Alicji z wieloma problemami. Jednym z nich była bezsenność. Psychiatra przepisał mi leki nasenne, ale chciałam się pozbyć ich jak najszybciej. Pani Alicja zasugerowała protokół behawioralny, który miał pomóc uporać się z problemami z zasypianiem i bezsennością. Po konsultacji z psychiatrą początkowo zmniejszyłam dawkę leków, a potem odstawiłam je całkowicie, a w trakcie zaczęłyśmy pracować nad zasypianiem, nad higieną snu. Zajęło nam to około dwóch miesięcy. Początki były trudne, ale aktualnie śpię bez problemów, zasypiam prawie natychmiast, rano budzę się wypoczęta. Od zawsze miałam delikatny sen, wybudzałam się wielokrotnie w nocy i nie umiałam potem zasnąć. Wszystkie te problemy zniknęły, potrafię zasnąć w hałasie, choć kiedyś było to niemożliwe. Jestem zachwycona tym, że nie muszę łykać leków na sen, że zasypiam, śpię całą noc i rano jest wyspana. Wystarczy trzymać się określonych, ale bardzo prostych zasad, na początku jest to trochę trudne, ale z czasem staje się odruchem i widać same pozytywne efekty. Polecam każdemu pomoc Pani Alicji w problemach z zasypianiem i nie tylko.

Maria

2017-05-31

Polecam! Bardzo dziękuję Pani Alicji za pomoc, zdiagnozowała u mnie ortoreksję oraz bordelain. Mam też problemy z panowaniem nad emocjami- ale teraz wszystko się poprawia i jestem na dobrej drodze do „normalności” ;). Z ortoreksją poradziłyśmy sobie szybko. Jej pomoc była niezawodna i mogę powiedzieć, że jestem teraz szczęśliwszą osobą.

emila.buko

2017-05-29

Pani Alicja to znakomity psycholog, dzięki jej wiedzy i profesjonalnemu podejściu udało mi się przezwyciężyć agorafobię i nerwicę, z którą walczyłam przez lata. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że mój stan może powrócić ale teraz dzięki spotkaniom udało mi się zrozumieć wiele rzeczy, z których nie zdawałam sobie sprawy. Teraz jestem spokojniejsza ale przede wszystkim silniejsza jako kobieta, wcześniej byłam tylko chorym człowiekiem, którego całym światem była choroba zabierająca całą radość życia. Dziękuję Pani za pomoc i pozdrawiam.

Maryla

2015-02-04