Mindfulness w Gliwicach

Mindfulness w Gliwicach

UWAŻNOŚĆ Uważność, cytując Jona Kabata-Zinna, to „świadomość, która wyłania się z celowego angażowania uwagi w chwili obecnej w sposób wolny od osądzania” (Kabat-Zinn, 1990/2018). Techniki uważności zostały zaczerpnięte z filozofii buddyzmu. Praktyka uważności jest...